21/02/2021

Eksperimentasi Friday Rule v3

Setelah berjaya dengan eksperimen lepas di sini, saya mencuba pada kali ke 3. Ekeperimen ini akan dijalankan beberapa kali sebelum saya menjalankannya dengan trading sebenar.

Dalam eksperimen ke 3, yang hanya dijalankan pada pasaran NASDAQ, saya telah membuat 3 set pemerhatian iaitu berdasarkan closing paling rapat dengan 52W high, berdasarkan volume dan juga berdasarkan Rate of Change (ROC).

Keputusan adalah seperti berikut.

Set 1: Berdasarkan berapa dekat closing price dengan 52W high

Set 2: Berdasarkan volume dagangan

Set 3: Berdasarkan ROC

Didapati set berdasarkan ROC lebih baik dari segi success rate dan juga hasil pulangan.

About Author papaya008

Penulis adalah pelabur individu di Bursa Malaysia dan Nasdaq, ikuti perkongsian beliau di sini.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *